Простий тип даних

Примітив (проста величина, простий тип даних) являє собою дані, що не є об'єктом та не мають методів. В JavaScript є шість простих типів даних: string, number, boolean, null, undefined та symbol (з'явився в ECMAScript 2015).

Зазвичай, прості величини подаються безпосередньо як є на найнижчому рівні реалізації мови програмування.

Всі прості типи даних є незмінними (англ. immutable).

Об'єкти-обгортки в JavaScript

За винятком null та undefined, всі прості типи даних мають відповідники серед класів, що являють собою обгортки для простих величин:

  • String є обгорткою для рядків.
  • Number є обгорткою для чисел.
  • Boolean є обгорткою для простого типу даних Boolean.
  • Symbol є обгорткою для простого типу даних Symbol.

Метод valueOf() класу-обгортки вертає просту величину.

Дізнатись більше

Загальні відомості