HTTP istek metotları

HTTP, belirli bir kaynak üzerinde yapılması istenen eylemi belirten bir dizi istek metodu tanımlamaktadır. Bu istek metotları aslında isim olabildiği halde, bazen HTTP fiilleri olarak da adlandırılır. Bunların her biri farklı bir anlam ifade etse de, bazılarının ortak özellikleri bulunur: örneğin bir istek metodu safe, idempotent veya cacheable olabilir.

GET
GET metodu belirtilen kaynağın bir temsilini ister. GET kullanan istekler yalnızca veri almalıdır.
HEAD
HEAD metodu GET isteği ile tamamen aynı olan sadece gövdesi olmayan bir yanıt ister.
POST
POST metodu belirtilen kaynağa bir varlık (entity) göndermek için kullanılır, bu da genellikle sunucuda bir durum değişikliği ya da yan etkilere neden olur.
PUT

PUT metodu hedefte bulunan kaynağın tüm geçerli temsillerinin yerine istek yükünü (request payload) koyar.

DELETE
DELETE metodu belirtilen kaynağı siler.
CONNECT

CONNECT metodu hedefteki kaynak tarafından tanımlanan sunucuya bir tünel oluşturur.

OPTIONS
OPTIONS metodu hedefteki kaynağın iletişim seçeneklerini tanımlamak için kullanılır.
TRACE

TRACE metodu hedefteki kaynağa giden yol boyunca bir mesaj loop-back testi gerçekleştirir.

PATCH
PATCH metodu bir kaynağa kısmi değişiklikler uygulamak için kullanılır.

Tanımlar

Specification Başlık Yorum
RFC 7231, section 4: Request methods Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS, TRACE tanımlanıyor.
RFC 5789, section 2: Patch method PATCH Method for HTTP PATCH tanımlanıyor.

Bakınız