HTML Elements

Bu HTML başvurusu, HTML5'te veya daha önceki bir şartnamede tanımlanan tüm HTML öğelerini listeler. Küçük ve büyük ayraçları içine alındığında bu bir etiketi oluşturur: <etiketadı>. Etiketler, HTML belgelerinin nasıl oluşturulması gerektiğini ve bir HTML belgesinin hangi bölümüne hangi içeriğin yerleştirileceğini belirten öğelerdir.

Bu sayfada tüm standart HTML5 etiketlerinin yanısıra, tarayıcıların destekleyebileceği standart olmayanların yanı sıra daha eski ve kullanımdan kaldırılmış olanlar da listelenmektedir. Diğer standart öğeler HTML5'te de geçerli olmasına rağmen, HTML5'te tanıtılan öğelere genellikle yeni HTML5 öğeleri denir.

Bir HTML belgesinde, bir öğe bir başlangıç ​​etiketi tarafından tanımlanır. Etiket başka içerikler içeriyorsa, etiketin adının önünde bir eğik çizgi: </etiketadı> ile biten bir kapanış etiketi ile biter. Bazı etiketlerin kapatılması gerekmez resim etiketleri gibi .  HTML belgeleri, bu öğelerin bir hiyerarşik yapısını içerir. Her birinin yaptığı şeyi temsil etmek için adı verilmektedir. Örneğin, <title> etiketi belgenin başlığını temsil eder. Altta HTML Elemanları alfabetik listesi bulunmaktadır.

This element has been added in HTML5 Sembolü, etiketin HTML5 ile eklendiğini gösterir. Burada listelenen diğer etiketlerin HTML5 belirtimi tarafından değiştirilmiş veya genişletilmiş olabileceğini unutmayın. Solgun renkli etiketler standart dışı, eskidir veya kullanımdan kaldırılmıştır; yeni Web sitelerinde kullanılmamalı ve aşamalı olarak mevcut web sitelerinden kaldırılmalıdır.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z