Bandbredd

Den här översättning är ofullständig. Snälla hjälp oss att översätta denna artikel från engelska

Bandbredd är ett mått på hur mycket information som kan passera genom en datakommunikationsförbindelse under ett givet tidsspann. Det mäts vanligtvis i multiplar av bits-per-sekund (Mbps) eller gigabits-per-sekund (Gbps).

Lär dig mer