Bandbredd

Bandbredd är ett mått på hur mycket information som kan passera genom en datakommunikationsförbindelse under ett givet tidsspann. Det mäts vanligtvis i multiplar av bits-per-sekund (Mbps) eller gigabits-per-sekund (Gbps).

Lär dig mer