Gå till:

Denna översättning är ofullständig. Hjälp till att översätta denna artikel från engelska.

Bandbredd är ett mått på hur mycket information som kan passera genom en datakommunikationsförbindelse under ett givet tidsspann. Det mäts vanligtvis i multiplar av bits-per-sekund (Mbps) eller gigabits-per-sekund (Gbps).

Lär dig mer

Dokumenttaggar och bidragare

Bidragare till denna sida: jhf.087
Senast uppdaterad av: jhf.087,