tabindex

Atrybut globalny tabindex jest integerem wskazującym, czy dany element może zostać wyszczególniony (jest fokusyjny) oraz czy powinien być brany pod uwagę przy nawigacji sekwencyjnej klawiatury i jeśli tak to na jakiej pozycji. Może przyjąć kilka wartosci:

  • wartość negatywna (negative value) oznacza, że element powinien być fokusyjny, ale nie powininen być osiągalny poprzez nawigację sekwencyjną klawiatury;
  • 0 oznacza, że element powinien być fokusyjny i zarazem osiągalny przez nawigację sekwencyjną klawiatury, ale jego kolejność względna jest definiowana przez konwencję danej platformy;
  • wartość pozytywna (positive value) oznacza, że element powinien być fokusyjny i osiągalny przez nawigację sekwencyjną klawiatury; jego kolejność względna jest definiowana poprzez wartość atrybutu: następstwo sekwencyjne zwiększającej się wartości tabindex. Jeśli niektóre elementy posiadają ten sam tabindex, ich kolejność względna zależy od ich pozycji relatywnej w dokumencie

Element o wartości 0, wartości niewłaściwej lub bez wartości tabindex powinien zostać umieszczony poniżej tych elementów nawigacji sekwencyjnej klawiatury, które posiadają tabindex pozytywny.

Jeśli ustalimy atrybut tabindex na <div>, wówczas jego zawartość dziedziczna nie będzie przewijalna przy użyciu klawiszy strzałek chyba, że ustawimy tabindex również na zawartość. Zobacz tego fiddle'a, by zrozumieć efekt przewijania w odniesieniu do tabindex.

Adnotacja: Maksymalna wartość tabIndexu nie powinna przekraczać 32767. Jeśli nie została zdefiniowana to przyjmuje domyślną wartość -1.

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of 'tabindex' in that specification.
Living Standard Brak zmian od ostatniego snapshota, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'tabindex' in that specification.
Recommendation Snapshot z HTML Living Standard, brak zmian od HTML5
HTML5
The definition of 'tabindex' in that specification.
Recommendation Snapshot z HTML Living Standard. Z HTML 4.01 Specification, atrybut jest obecnie wspierany przez wszystkie elementy (atrybuty globalne).
HTML 4.01 Specification
The definition of 'tabindex' in that specification.
Recommendation Wspierany jedynie na <a>, <area> (en-US), <button> (en-US), <object> (en-US), <select> (en-US), oraz <textarea> (en-US).

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Cecha Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Wsparcie podstawowe (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Cecha Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Wsparcie podstawowe (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz również