<base>: Element Domyślnego URL Dokumentu

Element HTML <base> określa bazowy adres URL, którego należy użyć dla wszystkich względnych adresów URL w dokumencie. W dokumencie może znajdować się tylko jeden element <base>.

Używany bazowy adres URL dokumentu jest dostępny z poziomu skryptów z document.baseURI (en-US). Jeśli dokument nie zawiera żadnych elementów <base>, baseURI domyślnie jest ustawiony na location.href (en-US).

Kategorie treści Zawartość metadanych.
Dozwolona zawartość Brak, jest to pusty element.
Pominięcie znacznika Nie może być tagu zamykającego.
Dozwoleni rodzice Każdy <head>, który nie zawiera żadnego innego elementu <base>.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLBaseElement (en-US)

Atrybuty

Atrybuty tego elementu obejmują atrybuty globalne.

Jeśli określono jeden z poniższych atrybutów, element ten musi występować przed innymi elementami, których wartości są URLami, takich jak atrybut href elementu <link>.

href
Podstawowy adres URL, który ma być używany w całym dokumencie dla względnych adresów URL. Bezwzględne i względne adresy URL są dozwolone.
target
Słowo kluczowe lub zdefiniowana przez autora nazwa domyślnego kontekstu przeglądania, aby wyświetlić wynik, gdy linki lub formularze mają na celu nawigację, dla elementów <a> lub <form> (en-US) bez określonego atrybutu target. Wartość atrybutu określa docelowy kontekst przeglądania (np. zakładka, okno lub <iframe>).
Poniższe słowa kluczowe mają szczególne znaczenie:
  • _self: Załaduj wynik do tego samego kontekstu przeglądania, co bieżący. (Jest to wartość domyślna).
  • _blank: Załaduj wynik do nowego, nienazwanego kontekstu przeglądania.
  • _parent: Załaduj wynik do nadrzędnego kontekstu przeglądania bieżącego. (Jeśli aktualna strona znajduje się wewnątrz ramki.) Jeśli nie ma rodzica, zachowuje się tak samo jak _self.
  • _top: Załaduj wynik do najwyższego konktekstu przeglądania (tzn. kontekstu przeglądania, który jest przodkiem obecnego i nie ma rodzica). Jeśli nie ma żadnego rodzica, zachowuje się tak samo jak _self.

Uwagi dotyczące zastosowania

Wiele elementów <base>

Jeśli użyto wiele elementów <base>, tylko pierwszy href i pierwszy target są przestrzegane - wszystkie inne są ignorowane.

Kotwice w obrębie strony

Linki wskazujące na fragment dokumentu - np. <a href="#some-id"> - rozwiązywane są za pomocą <base>, wywołującego żądanie HTTP na bazowy adres URL z załączonym fragmentem.

Na przykład, podając <base href="https://example.com">

...i ten link: <a href="#anchor">Kotwica</a>

...odsyłacz wskaże na https://example.com/#anchor.

Open Graph

Znaczniki Open Graph nie uznają <base> i powinny zawsze mieć pełne bezwzględne adresy URL. Na przykład:

<meta property="og:image" content="https://example.com/thumbnail.jpg">

Przykłady

<base href="https://www.example.com/">
<base target="_blank">
<base target="_top" href="https://example.com/">

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of '<base>' in that specification.
Living Standard Bez zmian w stosuku do najnowszej wersji.
HTML5
The definition of '<base>' in that specification.
Recommendation Określono zachowanie target
HTML 4.01 Specification
The definition of '<base>' in that specification.
Recommendation Dodano atrybut target

Kompatybilność z przeglądarką

BCD tables only load in the browser