Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.


Podsumowanie

Element <base /> określa bazowy URL do użycia dla wszystkich względnych URL-i w dokumencie.

Atrybuty

href
Ten atrybut określa bazowy URL do użycia w całym dokumencie dla względnych adresów URL.
target
Dla dokumentów zawierających ramki ten atrybut określa domyślne docelowe okno dla każdego linku, który nie ma bezpośredniego celu odwołania. Oprócz nazwanych ramek, istnieje kilka specjalnych wartości. Wartość _blank określa nowe okno. Wartość _parent określa rodzica zestawu ramek zawierających link źródłowy. Wartość _self określa ramkę zawierającą źródłowy link. Wartość _top określa pełne okno przeglądarki.

Przykład

<base href="http://www.yourdomain.com/" />
<base target="_blank" href="http://www.yourdomain.com/" />  

Notatki

  • Zawiera się w elemencie <head>.
  • HTML 2.0 oraz 3.2 definiują tylko atrybut href.
  • XHTML 1.0 wymaga zamykającego ukośnika: <base />.

{{ HTML:Element_Navigation }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: teoli, Ptak82, Witia
Ostatnia aktualizacja: teoli,