mozilla
Wyniki wyszukiwania

  base


  Podsumowanie

  Element <base /> określa bazowy URL do użycia dla wszystkich względnych URL-i w dokumencie.

  Atrybuty

  href
  Ten atrybut określa bazowy URL do użycia w całym dokumencie dla względnych adresów URL.
  target
  Dla dokumentów zawierających ramki ten atrybut określa domyślne docelowe okno dla każdego linku, który nie ma bezpośredniego celu odwołania. Oprócz nazwanych ramek, istnieje kilka specjalnych wartości. Wartość _blank określa nowe okno. Wartość _parent określa rodzica zestawu ramek zawierających link źródłowy. Wartość _self określa ramkę zawierającą źródłowy link. Wartość _top określa pełne okno przeglądarki.

  Przykład

  <base href="http://www.yourdomain.com/" />
  <base target="_blank" href="http://www.yourdomain.com/" /> 
  

  Notatki

  • Zawiera się w elemencie <head>.
  • HTML 2.0 oraz 3.2 definiują tylko atrybut href.
  • XHTML 1.0 wymaga zamykającego ukośnika: <base />.

  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Witia
  Ostatnia aktualizacja: teoli,