<base>: Element Domyślnego URL Dokumentu

Element HTML <base> określa bazowy adres URL do wykorzystania dla wszystkich względnych adresów URL zawartych w dokumencie. W dokumencie może być tylko jeden element <base>.

Bazowy adres URL dokumentu może być wywoływany ze skryptu za pomocą document.baseURI.

Kategorie treści Zawartość metadanych.
Dozwolona zawartość Żaden, jest to pusty element.
Pominięcie znacznika Nie może być tagu zamykającego.
Dozwoleni rodzice Każdy <head>, który nie zawiera żadnego innego elementu <base>.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLBaseElement

Atrybuty

Atrybuty tego elementu uwzględniają atrybuty globalne.

href
Bazowy adres URL, który ma być używany w całym dokumencie dla względnych adresów URL. Jeśli atrybut ten jest określony, element ten musi pojawić się przed innymi elementami z atrybutami, których wartościami są adresy URL. Dozwolone są bezwzględne i względne adresy URL.
target
Nazwa lub słowo kluczowe wskazujące domyślną lokalizację w celu wyświetlania wyniku, gdy hiperłącza lub formularze mają na celu nawigację, dla elementów, które nie mają wyraźnego odniesienia do celu. Jest to nazwa lub słowo kluczowe kontekstu przeglądania (na przykład: zakładka, okno lub ramka w linii). Poniższe słowa kluczowe mają specjalne znaczenie:
 • _self: Wczytaj wynik do tego samego kontekstu przeglądania, co bieżący. Wartość ta jest wartością domyślną jeśli atrybut nie jest określony.
 • _blank: Wczytaj wynik do nowego, nienazwanego kontekstu przeglądania.
 • _parent: Załaduj wynik do nadrzędnego kontekstu przeglądania bieżącego. Jeśli nie ma rodzica, opcja ta zachowuje się tak samo jak _self.
 • _top: Wczytaj wynik do kontekstu przeglądania na najwyższym poziomie (tzn. kontekstu przeglądania, który jest przodkiem obecnego i nie ma rodzica). Jeśli nie ma rodzica, opcja ta zachowuje się tak samo jak _self.

Jeśli atrybut ten jest określony, element ten musi pojawić się przed innymi elementami z atrybutami, których wartości są adresami URL.

Uwagi dotyczące zastosowania

Jeśli podano wiele elementów <base>, to używany jest tylko pierwszy odnośnik href i pierwsza wartość target; wszystkie pozostałe są ignorowane.

Przykłady

<base href="http://www.przyklad.pl/strona.html">
<base target="_blank" href="http://www.przyklad.pl/strona.html">

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of '<base>' in that specification.
Living Standard Bez zmian w stosuku do najnowszej wersji.
HTML5
The definition of '<base>' in that specification.
Recommendation Określono zachowanie target
HTML 4.01 Specification
The definition of '<base>' in that specification.
Recommendation Dodano atrybut target

Kompatybilność z przeglądarką

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
baseChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Before Internet Explorer 7, <base> can be positioned anywhere in the document and the nearest value of <base> is used.
Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
hrefChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
targetChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.

Wskazówka

 • Użycie znacznika kotwicy w obrębie strony, np. <a href="#kotwica">kotwica</a> jest osiągane poprzez użycie bazowego URL jako odnośnika i wywołuje żądanie HTTP do bazowego URL.

  Przykład:

  Bazowy URL:
  <base href="http://www.przyklad.pl/">

  Kotwica:
  <a href="#kotwica">Anker</a>

  Odzwierciedla:
  http://www.przyklad.pl/#kotwica

OpenGraph

Meta-tagi OpenGraph nie uznają bazowych adresów URL i zawsze powinny mieć pełne adresy URL. Na przykład:

<meta property="og:image" content="http://przyklad.pl/miniatura.jpg">