<base>: Element Domyślnego URL Dokumentu

Element HTML <base> określa bazowy adres URL, którego należy użyć dla wszystkich względnych adresów URL w dokumencie. W dokumencie może znajdować się tylko jeden element <base>.

Używany bazowy adres URL dokumentu jest dostępny z poziomu skryptów z document.baseURI. Jeśli dokument nie zawiera żadnych elementów <base>, baseURI domyślnie jest ustawiony na location.href.

Kategorie treści Zawartość metadanych.
Dozwolona zawartość Brak, jest to pusty element.
Pominięcie znacznika Nie może być tagu zamykającego.
Dozwoleni rodzice Każdy <head>, który nie zawiera żadnego innego elementu <base>.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLBaseElement

Atrybuty

Atrybuty tego elementu obejmują atrybuty globalne.

Jeśli określono jeden z poniższych atrybutów, element ten musi występować przed innymi elementami, których wartości są URLami, takich jak atrybut href elementu <link>.

href
Podstawowy adres URL, który ma być używany w całym dokumencie dla względnych adresów URL. Bezwzględne i względne adresy URL są dozwolone.
target
Słowo kluczowe lub zdefiniowana przez autora nazwa domyślnego kontekstu przeglądania, aby wyświetlić wynik, gdy linki lub formularze mają na celu nawigację, dla elementów <a> lub <form> bez określonego atrybutu target. Wartość atrybutu określa docelowy kontekst przeglądania (np. zakładka, okno lub <iframe>).
Poniższe słowa kluczowe mają szczególne znaczenie:
  • _self: Załaduj wynik do tego samego kontekstu przeglądania, co bieżący. (Jest to wartość domyślna).
  • _blank: Załaduj wynik do nowego, nienazwanego kontekstu przeglądania.
  • _parent: Załaduj wynik do nadrzędnego kontekstu przeglądania bieżącego. (Jeśli aktualna strona znajduje się wewnątrz ramki.) Jeśli nie ma rodzica, zachowuje się tak samo jak _self.
  • _top: Załaduj wynik do najwyższego konktekstu przeglądania (tzn. kontekstu przeglądania, który jest przodkiem obecnego i nie ma rodzica). Jeśli nie ma żadnego rodzica, zachowuje się tak samo jak _self.

Uwagi dotyczące zastosowania

Wiele elementów <base>

Jeśli użyto wiele elementów <base>, tylko pierwszy href i pierwszy target są przestrzegane - wszystkie inne są ignorowane.

Kotwice w obrębie strony

Linki wskazujące na fragment dokumentu - np. <a href="#some-id"> - rozwiązywane są za pomocą <base>, wywołującego żądanie HTTP na bazowy adres URL z załączonym fragmentem.

Na przykład, podając <base href="https://example.com">

...i ten link: <a href="#anchor">Kotwica</a>

...odsyłacz wskaże na https://example.com/#anchor.

Open Graph

Znaczniki Open Graph nie uznają <base> i powinny zawsze mieć pełne bezwzględne adresy URL. Na przykład:

<meta property="og:image" content="https://example.com/thumbnail.jpg">

Przykłady

<base href="https://www.example.com/">
<base target="_blank"> 
<base target="_top" href="https://example.com/">

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of '<base>' in that specification.
Living Standard Bez zmian w stosuku do najnowszej wersji.
HTML5
The definition of '<base>' in that specification.
Recommendation Określono zachowanie target
HTML 4.01 Specification
The definition of '<base>' in that specification.
Recommendation Dodano atrybut target

Kompatybilność z przeglądarką

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
baseChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Before Internet Explorer 7, <base> can be positioned anywhere in the document and the nearest value of <base> is used.
Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
hrefChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
targetChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.