WebP

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

WebP is a lossless and lossy compression image format developed by Google.

Learn more

General knowledge