Usenet

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Usenet is an internet discussion system where each post is duplicated on many servers. The equivalent of Internet forums in its day, Usenet functioned like a bulletin board system.

Learn more

General knowledge