Telnet

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Telnet is a command line tool and an underlying TCP/IP protocol for accessing remote computers.

Learn more