Stacking context

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Stacking context refers to how elements on a webpage appear to sit on top of other elements, just as you can arrange index cards on your desk to lie side-by-side or overlap each other.

Learn more

General knowledge