SISD

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

SISD is short for Single Instruction/Single Data which is one classification of computer architectures. In SISD architecture, a single processor executes a single instruction and operates on a single data point in memory.

See also SIMD for a parallel architecture that allows one same operation to be performed on multiple data points.

Learn more

General knowledge