Pseudo-class

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

In CSS, a pseudo-class selector targets elements depending on their state rather than on information from the document tree. For example, the selector a:visited applies styles only to links that the user has already followed.

Learn more

Technical reference