Opera Browser

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Opera is the fifth most used web browser, publicly released in 1996 and initially running on Windows only. Opera uses Blink as its layout engine since 2013 (before that, Presto). Opera also exists in mobile and tablet versions.

Learn more

General knowledge