Przejdź do:

Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

Middleware is a (loosly defined) term for any software or service that enables the parts of a system to communicate and manage data. It is the software that handles communication between components and input/output, so developers can focus on the specific purpose of their application. 

In server-side web application frameworks, the term is often more specifically used to refer to pre-built software components that can be added to the framework's request/response processing pipeline, to handle tasks such as database access.

Learn more

General knowledge

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: PushpitaPikuDey,