Key

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

A key is a piece of information used by a cipher for encryption and/or decryption. Encrypted messages should remain secure even if everything about the cryptosystem, except for the key, is public knowledge.

In symmetric-key cryptography, the same key is used for both encryption and decryption. In public-key cryptography, there exists a pair of related keys known as the public key and private key. The public key is freely available, whereas the private key is kept secret. The public key is able to encrypt messages that only the corresponding private key is able to decrypt, and vice versa.

Learn more