Jank

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Jank refers to sluggishness in a user interface, usually caused by executing long tasks on the main thread, blocking rendering, or expending too much processor power on background processes.