GPU

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

The GPU (Graphics Processing Unit) is a computer component similar to the CPU (Central Processing Unit). It specializes in the drawing of graphics (both 2D and 3D) on your monitor.