String.prototype.startsWith()

De startsWith() methode bepaalt of een string begint met de karakters van een bepaalde string. Deze geeft true of false terug waar nodig.

Syntax

str.startsWith(zoekString[, positie])

Parameters

zoekString
De karakters om te zoeken aan het begin van de string.
positieOptional
De positie in de string waar je start met zoeken naar zoekString; start standaard op 0.

Resultaat

true als de karakters teruggevonden worden aan het begin van de string, anders false.

Beschrijving

Deze methde laat je nagaan of een string begint met een andere string. Dit is hoofdletter gevoelig

Voorbeelden

Gebruik startsWith()

//startswith
var str = 'Te nemen of te laten.';

console.log(str.startsWith('Te nemen'));         // true
console.log(str.startsWith('te laten'));     // false
console.log(str.startsWith('te laten', 12)); // true

Polyfill

Deze methode is toegevoegd aan de ECMAScript 2015 specificaties en is misschien nog niet beschikbaar in alle JavaScript implementaties. Je kan wel Polyfill  String.prototype.startsWith() alsvolgt gebruiken

if (!String.prototype.startsWith) {
	String.prototype.startsWith = function(search, pos) {
		return this.substr(!pos || pos < 0 ? 0 : +pos, search.length) === search;
	};
}

Een meer degelijke en geoptimaliseerde Polyfill is beschikbaar op GitHub door Mathias Bynens.

Specificaties

Specificatie Status Commentaar
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.startsWith' in that specification.
Standard Eerste definitie.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.startsWith' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibiliteit

BCD tables only load in the browser

Meer lezen