String.prototype.startsWith()

Deze vertaling is onvolledig. Help ons dit artikel te vertalen vanuit het Engels

De startsWith() methode bepaalt of een string begint met de karakters van een bepaalde string. Deze geeft true of false terug waar nodig.

Syntax

str.startsWith(zoekString[, positie])

Parameters

zoekString
De karakters om te zoeken aan het begin van de string.
positieOptional
De positie in de string waar je start met zoeken naar zoekString; start standaard op 0.

Resultaat

true als de karakters teruggevonden worden aan het begin van de string, anders false.

Beschrijving

Deze methde laat je nagaan of een string begint met een andere string. Dit is hoofdletter gevoelig

Voorbeelden

Gebruik startsWith()

//startswith
var str = 'Te nemen of te laten.';

console.log(str.startsWith('Te nemen'));         // true
console.log(str.startsWith('te laten'));     // false
console.log(str.startsWith('te laten', 12)); // true

Polyfill

Deze methode is toegevoegd aan de ECMAScript 2015 specificaties en is misschien nog niet beschikbaar in alle JavaScript implementaties. Je kan wel Polyfill  String.prototype.startsWith() alsvolgt gebruiken

if (!String.prototype.startsWith) {
	String.prototype.startsWith = function(search, pos) {
		return this.substr(!pos || pos < 0 ? 0 : +pos, search.length) === search;
	};
}

Een meer degelijke en geoptimaliseerde Polyfill is beschikbaar op GitHub door Mathias Bynens.

Specificaties

Specificatie Status Commentaar
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.startsWith' in that specification.
Standard Eerste definitie.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.startsWith' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibiliteit

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome voor AndroidFirefox voor AndroidOpera voor AndroidSafari op iOSSamsung InternetNode.js
startsWithChrome Volledige ondersteuning 41Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 17IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 28Safari Volledige ondersteuning 9WebView Android Volledige ondersteuning ≤37Chrome Android Volledige ondersteuning 36Firefox Android Volledige ondersteuning 17Opera Android Volledige ondersteuning 24Safari iOS Volledige ondersteuning 9Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 3.0nodejs Volledige ondersteuning 4.0.0
Volledige ondersteuning 4.0.0
Volledige ondersteuning 0.12
Uitgeschakeld
Uitgeschakeld From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legenda

Volledige ondersteuning  
Volledige ondersteuning
Geen ondersteuning  
Geen ondersteuning
Gebruiker moet deze functie expliciet inschakelen.
Gebruiker moet deze functie expliciet inschakelen.

Meer lezen