String.prototype.trim()

De trim() methode verwijdert witruimte aan het begin en einde van een string. Witruimte betreft in deze context alle whitespace karakters (spatie, tab, no-break spatie, etc.) en alle regeleindekarakters (LF, CR, etc.).

Syntax

str.trim()

Returnwaarde

Een nieuwe string waarbij de meegegeven string geen witruimte aan beide kanten meer heeft.

Beschrijving

De trim() methode geeft een string terug waarvan aan het begin en einde de witruimte is afgestript. trim() past de waarde van de string zelf niet aan.

Voorbeelden

Het gebruik van trim()

Het volgende voorbeeld toont de string 'foo':

var orig = '   foo  ';
console.log(orig.trim()); // 'foo'

// Ander voorbeeld .trim() voor het verwijderen van witruimte aan een kant.

var orig = 'foo    ';
console.log(orig.trim()); // 'foo'

Polyfill

Roep de volgende code aan voor het aanroepen van andere code, om trim() beschikbaar te maken als deze nog niet oorspronkelijk ondersteund werd.

if (!String.prototype.trim) {
  String.prototype.trim = function () {
    return this.replace(/^[\s\uFEFF\xA0]+|[\s\uFEFF\xA0]+$/g, '');
  };
}

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.trim' in that specification.
Standard Initiële definitie. Geïmplementeerd in JavaScript 1.8.1.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.trim' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.trim' in that specification.
Living Standard

Browsercompatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basisondersteuning (Yes) 3.5 (1.9.1) 9 10.5 5
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basisondersteuning (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zie ook