Waarachtig ("Truthy")

In JavaScript, is een waarachtige waarde (truthy value) een waarde welke vertaalbaar is naar true wanneer deze geevalueerd wordt in een  Boolean context. Alle waarden zijn waarachtig, tenzij deze worden gedefinieerd als foutief  falsy (bijv., met uitzondering van false, 0, "", null, undefined, and NaN).

JavaScript gebruikt type coercion in een Boolean context.

Voorbeelden van waarachtige waarden/ "truthy values" in JavaScript (die vertaalbaar zijn naar true en dus het  if blok zullen doen uitvoeren):

if (true)
if ({})
if ([])
if (42)
if ("foo")
if (new Date())

See also