תגיות בשפת HTML

כדי להפוך ידע זה לשימושי ככל האפשר, אנו מעמידים לרשות המשתמש רשימה של אלמנטים בשפת HTML, רשימת התגיות מסודרת לפי נושאים כדי לסייע למשתמש למצוא את דרכו בקלות ולאתר את המידע  לו הוא זקוק. למידע נוסף והיכרות ראשונה עם שפת HTML למשתמשים מתחילים, בקר במבוא לשפת HTML.

תגיות שורש

Element Description
<html>

מטא-דאטה ונתונים אודות המסמך

מטא-דאטה מכילים מידע על הדף: גיליונות סגנון מדורגים, סקריפטים ומידע המסייע למנועי החיפוש, דפדפנים ועוד. ניתן להגדיר עיצובים וסקריפטים בדף עצמו או בקישור לקובץ נפרד המכיל את המידע.

Element Description
<base>
<head>
<link>
<meta>
<style>
<title>

תגיות לסימון גוף המסמך

Element Description
<body>

תגיות לארגון תוכן

תגיות המאפשרות לארגן ולחלק את המסמך בצורה נוחה והגיונית: כותרת עליונה ותחתונה, תוכן, מאמרים, תפריט ועוד.

Element Description
<address> REDIRECT
<article>
<aside>
<footer>
<header>
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> REDIRECT

<hgroup>
<main>
<nav>
<section>

תגיות להזנת תוכן

תגיות להזנת תוכן ימוקמו תחת התגית <body> ויסייעו בקידום האתר (SEO) ובבניית אתר מותאם, כמו כן מסייעות בסידור וארגון של מקטעי תוכן הנמצאים בגוף המסמך.

Element Description
<blockquote>
<dd>
<dir>
<div>
<dl>
<dt>
<figcaption>
<figure>
<hr>
<li>
<main>
<ol>
<p> REDIRECT
<pre>
<ul>

תגיות מסוג Inline

אלמנטים מסוג Inline מאפשרים למקם אותם באותה השורה עם אלמנטים נוספים, מכיוון שהם לא תופסים 100% מרוחב השורה, אלא רק את הרוחב המדויק.

Element Description
<a>
<abbr>
<b>
<bdi>
<bdo>
<br>
<cite>
<code>
<data>
<dfn>
<em>
<i>
<kbd>
<mark>
<q>
<rb>
<rp>
<rt>
<rtc>
<ruby>
<s>
<samp>
<small>
<span>
<strong>
<sub>
<sup>
<time>
<tt>
<u>
<var>
<wbr>

תמונות ומולטימדיה

שילוב קובצי מולטימדיה כגון: תמונות, סירטונים, מוסיקה ועוד.

Element Description
<area>
<audio>
<img>
<map>
<track>
<video>

הטמעת תכנים

שפת HTML מאפשרת הטמעה של אובייקטים חיצוניים בתוך המסמך.

Element Description
<applet>
<embed>
<iframe>
<noembed>
<object>
<param>
<picture>
<source>

סקריפטים

In order to create dynamic content and Web applications, HTML supports the use of scripting languages, most prominently JavaScript

Certain elements support this capability

Element Description
<canvas>
<noscript>
<script>

תגיות לסימון שינויים

תגיות אלה מאפשרות להציג שינויי טקסט.

Element Description
<del>
<ins>

טבלאות

בניה והצגת נתונים באמצעות טבלאות.

Element Description
<caption>
<col>
<colgroup>
<table> REDIRECT : תגית ליצירת טבלה
<tbody>
<td>
<tfoot>
<th>
<thead>
<tr>

טפסים

אלמנטים אלה הם דרך לקבלת קלט מהמשתמש.
לדוגמא: המשתמש ממלא טופס צור קשר ושולח אותו לאתר האינטרנט או היישום.
למידע נוסף בקר במדריך הטפסים.

Element Description
<button>
<datalist>
<fieldset>
<form>
<input>
<label>
<legend>
<meter>
<optgroup>
<option>
<output>
<progress>
<select>
<textarea>

תגיות אינטראקטיביות

Element Description
<details>
<dialog>
<menu>
<menuitem>
<summary>

רכיבי אינטרנט

Element Description
<content>
<element>
<shadow>
<slot>
<template>