Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

Extensions can extend and modify the capability of a browser. Extensions for Firefox are built using the WebExtensions API, a cross-browser system for developing extensions. To a large extent the system is compatible with the extension API supported by Google Chrome and Opera and the W3C Draft Community Group.

Extensions written for these browsers will in most cases run in Firefox or Microsoft Edge with just a few changes. The API is also fully compatible with multiprocess Firefox.

If you have ideas or questions, or need help migrating a legacy add-on to use WebExtensions APIs, you can reach us on the dev-addons mailing list or #webextensions on IRC.

Getting started

Concepts

User interface

How to

Porting

Firefox workflow

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Τελευταία ενημέρωση από: aminezouhair,