Wrapper

En els llenguatges de programació, com Javascript, un embolcall és una funció que té la intenció de cridar a una o més funcions, de vegades purament per conveniència, ja vegades adaptant-les per fer una tasca lleugerament diferent en el procés.

Aprèn més

Coneixement general

funció Wrapper en Wikipedia