Àmbit

El context actual d'execució. El context en el qual valors i expressions són "visibles", o poden ser referenciats. Si una variable o una altra expressió no és "en l'àmbit actual", llavors no està disponible per al seu ús. Els àmbits també es poden superposar en una jerarquia, de manera que els àmbits fills tinguin accés als àmbits dels pares, però no viceversa.

Un function serveix com un tancament en JavaScript, i per tant crea un àmbit, de manera que (per exemple) una variable definida exclusivament dins de la funció no es pot accedir des fora de la funció o dins d'altres funcions.

Aprèn més

Coneixement general