MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

ECMAScript

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

ECMAScript és el llenguatge de script en el qual es basa JavaScript. Ecma International està a càrrec de la normalització d'ECMAScript.

Aprèn més

Coneixement general

Referència tècnica

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,