MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

ECMAScript és el llenguatge de script en el qual es basa JavaScript. Ecma International està a càrrec de la normalització d'ECMAScript.

Aprèn més

Coneixement general

Referència tècnica

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,