MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

ASCII

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) és un dels mètodes de codificació més popular utilitzat pels ordinadors per a la conversió de lletres, nombres, codis de puntuació i control en forma digital. Des de 2007, UTF-8 ho ha substituït a la web.

Aprèn més

Coneixement general

ASCII en Wikipedia

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,