Last-Modified

Полето от заглавието на отговора по HTTP  Last-Modified (Последно-Променен) съдържа датата и времето, когато за последно според сървъра е променян източника. То се използва за определяне дали даден източник (получен или съхраняван) е същият. Тази заглавка не може да определи състоянието на източника със същата точност като ETag и се използва при липса на по-добър начин. Условните заявки, съдържащи заглавките If-Modified-Since или If-Unmodified-Since използват това поле.

Тип заглавка Response header
Forbidden header name не
CORS-safelisted response-header да

Правопис

Last-Modified: <име-на-деня>, <ден> <месец> <година> <час>:<минута>:<секунда> GMT

Подробни указания

<име-на-деня>
Един от "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", или "Sun" (главни и малки имат значение).
<ден>
двуцифрена дата, например "04" или "23".
<месец>
Един от "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" (главни и малки имат значение).
<година>
четирицифрено число, например "1990" или "2016".
<час>
двуцифрено число, например "09" или "23".
<минута>
двуцифрено число, например "04" или "59".
<секунда>
двуцифрено число, например "04" или "59".
GMT

Средно време по Гринуич. Датите в HTTP се изразяват винаги в GMT, никога в местно време.

Примери

Last-Modified: Wed, 21 Oct 2015 07:28:00 GMT

Спецификации

Спецификация Заглавие
RFC 7232, section 2.2: Last-Modified Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Conditional Requests

Съвместимост

BCD tables only load in the browser

Вижте също