MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

HTML (HyperText Markup Language)

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

HyperText Markup Language anlamına gelen HTML, bir web sayfasının en temel taşıdır ve bir web sayfasını oluşturmada ile görsel olarak belirtmek için kullanılır. Bu bir web sayfasının içeriğini belirler ama bunun işlevselliğini degil.

HTML standart İngilizce metin biçimlendirme ekler. "Köprü" web sayfalarını bir diğerine bağlayan bağlantıları ifade eder, bugün World Wide Web'i sağlar. Web sayfalarını oluşturma ve internete yükleme yoluyla siteniz World Wide Web'te çevrimiçi olur olmaz aktif katılımcı olursunuz. HTML görsel resimleri ile diğer ortamları da destekler. HTML yardımı ile herkes statik yanısıra dinamik web siteleri yapabilir. HTML bir web belgesinin yapısını ile anlamsal içeriğini betimleyen dilidir. <img>, <title>, <p>, <div>, <picture> ile benzeri gibi HTML elementleri ile etiketlenmiş bir web sayfasının içinde içeriktir. Bu elementler web sayfasının yapıtaşlarının biçimidir.

Burada web geliştirme için gerekli başvuru yazıları sağlamaktadır.

  • HTML Referansı

    Geniş referansımızda, HTML'i oluşturan her elementin ile özelliğin ayrıntılarını bulabilirsiniz.

  • HTML Rehberi

    HTML'in nasıl kullanılacağı ile ilgili yazıların yanısıra öğreticiler ile bütün örnekler için HTML geliştirici rehberine başvurunuz.

  • HTML Tanıtımı

    Web geliştirmede yeni iseniz, HTML nedir ve nasıl kullanıldığı için tanıtımımızı okuduğunuzdan emin olunuz.

Başvurular

Blok seviyesi elementleri
HTML (Hypertext Markup Language) elementleri çoğunlukla "blok seviyesi" elementleri ile "satıriçi" elementlerinden oluşurlar. Bir blok seviyesi elementi onun ana elementinin (taşıyıcı) tüm alanı olur, böylece bir "blok" oluşturulur. Bu yazı bunun ne anlama geldiğini açıklamaya yardımcı olur.
CORS etkin resimleri
HTML tanımlaması bir uygun CORS başlığı ile birlikte resimler için bir crossorigin özelliği getirir, geçerli kaynaktan yüklenmiş gibi dış kaynaklı yüklenen <img> elemanı tarafından tanımlanan resimler tuvalde kullanılmak üzere izin verir.
CORS ayarları nitelikleri
HTML5'te CORS için destek sağlayan bazı HTML elementleri, örneğin <img> ya da <video>,  Elementin alınan verisi için CORS isteklerini yapılandırmayı sağlayan bir crossorigin niteliğine (crossOrigin özelliği) sahiptir. Bu nitelikler numalandırılmıştır ve aşağıdaki olası özelliklere sahiptir:
HTML formlarında yazım denetimini denetlemek
Firefox 2 web formları içinde yazı bölgelerinde ile yazı alanlarında yazım denetimi getirir. Kullanıcı about:config arayüzünü kullanarak yazım denetimini etkinleştirme ya da etkinleştirmeme ve hem yazı bölgelerinde hem de yazı alanlarında ya da yalnızca yazı bölgelerinde denetlenip denetlenmediğini belirtebilir.
HTML5 Video İçin DASH Uyabilen Akış
Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) bir uyabilen akış protokolüdür. Bu, video oynamayı korumak amacıyla bir video akışı için ağ başarımının temelinde bit oranlarının arasında geçiş yapmak için izin verir anlamına gelir.
HTML'de odak yönetimi
HTML5'te çalışma taslağında activeElement DOM özelliği ile hasFocus() DOM yöntemi programcıya kullanıcının olayları nedeniyle sayfanın etkileşiminin daha iyi denetimini yeteneğini verir. Örneğin, onların her ikisi de istatistiksel kullanım amaçları, sayfanın belirli bağlantılarının kaç kere tıklandığının izlenmesi, bir elementin ne kadar sürede odaklanmasının ölçülmesi ile benzeri için kullanılabilir. Ek olarak, AJAX teknolojisi ile birleştirildiğinde kullanıcı etkinliği ile sayfa düzenine bağlı olarak sunucu isteklerini en aza indirmeye yardımcı olur.
Evrensel nitelikler
Evrensel nitelikler bütün HTML elementlerde tanımlanmıştır, hatta onlar standartta belirtilmemiştir. Bu herhangi standart dışı elementlerin, bu elementlerin kullanılmasının belgenin HTML5 uyumlu olmasa bile anlamına gelmesine yine de bu özelliklere izin vermesi anlamına gelir. Örneğin, HTML5 uyumlu tarayıcılar <foo> geçerli bir HTML elementi olmasa bile <foo hidden>...<foo> olarak yazılmış içeriği gizler.
HTML nitelikleri referansı
HTML'de elementler niteliklere sahiptirler; bunlar yapılandırdıkları elementin ek değerleridir ya da çeiştli yollarla kullanıcıların karşılaşmak istedikleri ölçütlere göre davranışını ayarlar.
HTML element referansı
Bu sayfa bütün HTML elementlerini listeler.
HTML referansı
HTML bir Web belgesinin yapısını ya da anlamsal içeriğini tanımlayan dildir; bu elementlerden oluşur, her biri bazı nitelikler tarafından değiştirilirler.
Satır İçi Elementleri
HTML (Hypertext Markup Language) elementleri çoğunlukla "satır içi" elementleri ya da "blok seviyesi" elementleridir. Bir satır içi elementi yalnızca satır içi elementinin tanımlayan etiketler tarafından alanı sınırlanan yer tutar. Aşağıdaki örnek satır içi elementinin etkisini göstermektedir:
Bağlantı Türleri
HTML'de aşağıdaki bağlantı türleri iki belge arasındaki ilişkiyi göstermektedir, burada <a>, <area> ya da <link> elementi kullanılarak bir bağlantı diğerinedir.
HTML ses ile video elementleri tarafından desteklenen ortam biçimleri
<audio> ile <video> elementleri eklenti gerektirmeden ses ile video ortamını oynatmak için destek sağlar.
Mikrobiçimler
Mikrobiçimler (ara sıra μF kısaltılmakta) insanlar, organizasyonlar, olaylar, konumlar, blog gönderileri, ürünler, yorumlar, özetler, tarifler v.b. için küçük HTML örüntüleridir. Onlar HTML içinde anlamları gömmek için basit kurallardır ve hızlıca, arama motorları, toplayıcılar ile diğer araçlar tarafından kullanılan bir API sağlar.
Optimizing your pages for speculative parsing
Traditionally in browsers the HTML parser has run on the main thread and has blocked after a </script> tag until the script has been retrieved from the network and executed. The HTML parser in Firefox 4 and later supports speculative parsing off the main thread. It parses ahead while scripts are being downloaded and executed. As in Firefox 3.5 and 3.6, the HTML parser starts speculative loads for scripts, style sheets and images it finds ahead in the stream. However, in Firefox 4 and later the HTML parser also runs the HTML tree construction algorithm speculatively. The upside is that when a speculation succeeds, there's no need to reparse the part of the incoming file that was already scanned for scripts, style sheets and images. The downside is that there's more work lost when the speculation fails.
Using the application cache
HTML5 provides an application caching mechanism that lets web-based applications run offline. Developers can use the Application Cache (AppCache) interface to specify resources that the browser should cache and make available to offline users. Applications that are cached load and work correctly even if users click the refresh button when they are offline.

View All...

 

Guides and tutorials

HTML developer guide
MDN articles demonstrating specific techniques you can use when building Web content with HTML, as well as tutorials and other material you may find handy. The guide can provide editorial lessons, tips and information on HTML development.

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: ercanersoy, ibrahimpatir, teoli, asliturk, DavidWalsh
 Last updated by: ercanersoy,