<ruby>

Znacznik HTML <ruby> reprezentuje adnotację ruby. Adnotacje te są w celu wyświetlania wymowy znaków używanych w Azji Wschodniej.

Kategorie zawartości Treść przepływu, treść wyrażona, treść oczywista.
Dozwolona treść Treść wyrażona.
Pominięcie znacznika None, both the starting and ending tag are mandatory.
Dozwoleni rodzice Każdy element akceptujący treść wyrażoną.
Dozwolone role ARIA Każda.
Interfejs DOM HTMLElement

Atrybuty

Ten element zawiera tylko globalne atrybuty.

Przykłady

Przykład 1: Znak

<ruby><rp>(</rp><rt>Kan</rt><rp>)</rp><rp>(</rp><rt>ji</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Przykład 2: Wyraz

<ruby>
  明日 <rp>(</rp><rt>Ashita</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Specyfikacje

Specyfikacja Status Uwaga
HTML Living Standard
The definition of '<ruby>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<ruby>' in that specification.
Recommendation  

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz również