<aside>

Element języka HTML <aside> reprezentuje pewnego rodzaju poboczną sekcję strony, która mogłaby także być uważana za jej odrębny element, niemający związku z jej treścią. Takie sekcje są zwykle reprezentowane jako kolumny z boku artykułów lub wtrącenia. Często zawierają one różne typy informacji, takie jak powiązane reklamy, biografie autorów, aplikacje lub informacje o profilu i powiązane strony jak w przypadku blogów.

Notki dotyczące użycia:

 • Nie używaj elementu <aside> by otagować lub odznaczyć wtrącany do artykułu tekst, gdyż tekst ten jest zwyke integralną częścią artykułu, a nie osobnym elementem. 

Atrybuty

Ten element zawiera tylko atrybuty globalne (global attributes).

Przykłady

<article>
 <p>
  The Disney movie <em>The Little Mermaid</em> was
  first released to theatres in 1989.
 </p>
 <aside>
  The movie earned $87 million during its initial release.
 </aside>
 <p>
  More info about the movie...
 </p>
</article>

Specyfikacje

Obsługa w przeglądarkach

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0 (iOS 4.2)

Zobacz także