HTML

Tutorials voor beginners

HTML (HyperText Markup Language) is de meest fundamentele bouwsteen van het web. Het beschrijft en definieert de inhoud van een webpagina. Andere technologieën naast HTML worden over het algemeen gebruikt voor het beschrijven van het uiterlijk of de presentatie (CSS), of de functionaliteit of het gedrag (JavaScript).

"HyperText" verwijst naar links die webpagina's met elkaar verbinden, zowel binnen als tussen websites. Links zijn een fundamenteel aspect van het web. Door het uploaden van inhoud naar het internet en het linken van deze inhoud aan pagina's die zijn gemaakt door andere mensen, wordt u een actieve deelnemer van het wereldwijde web.

HTML gebruikt 'markup' (opmaak in het Nederlands) voor het annoteren van tekst, afbeeldingen en andere inhoud zodat het kan worden weergegeven in een webbrowser. HTML-opmaak bevat speciale 'elementen' zoals <head> (en-US), <title> (en-US), <body> (en-US), <header> (en-US), <footer> (en-US), <article> (en-US), <section> (en-US), <p>, <div>, <span> (en-US), <img> (en-US), en nog veel meer.

Tags in HTML zijn niet hoofdlettergevoelig. Dat betekent dat ze kunnen worden geschreven met hoofdletters, in kleine letters, of een mengsel hiervan. De <title>-tag kan bijvoorbeeld worden geschreven als <Title>, <TiTlE>, of op welke manier dan ook.

De artikelen hieronder helpen u om meer te leren over HTML.

  • Introductie tot HTML

    Als webontwikkeling nieuw voor u is, zorg er dan voor dat u de basisbegrippen van HTML leest, om te leren over wat HTML is en hoe u het kunt gebruiken.

  • Tutorials voor HTML

    Onze leeromgeving voor HTML bevat artikelen over hoe HTML te gebruiken, maar ook tutorials en gedetailleerde voorbeelden.

  • Naslagwerk voor HTML

    In ons uitgebreide naslagwerk voor HTML (en-US) vindt u details over elke element en attribuut in HTML.

In onze leeromgeving voor HTML worden verschillende modules uitgelicht die u HTML leren vanaf de basis — er is geen voorkennis nodig.

Een inleiding op HTML
Deze module is het startpunt, waarbij u bekend wordt met belangrijke concepten en syntax, bekijkt hoe u HTML op tekst kunt toepassen, leert hoe u hyperlinks kunt maken en leert hoe u HTML kunt gebruiken om een webpagina te structureren.
Multimedia en inbedden
Deze module geeft inzicht over hoe HTML kan worden gebruikt om multimedia in te voegen in uw webpagina's, de verschillende manieren waarop afbeeldingen kunnen worden ingevoegd en hoe video, audio en zelfs andere webpagina's kunnen worden ingebed.
Tabellen in HTML
Het weergeven van informatie in tabelweergave op een toegankelijke manier kan een uitdaging zijn. Deze module legt de basis van de opmaak van tabellen uit, samen met ingewikkeldere functies zoals het implementeren van onderschriften en samenvattingen.
HTML forms
Formulieren zijn een heel belangrijk gedeelte van het web — ze zijn onderdeel van de functionaliteit die u nodig hebt voor de interactie met websites, zoals registreren en inloggen, feedback verzenden, producten kopen, en meer. Met behulp van deze module kunt u beginnen met het maken van gedeeltes van formulieren, die nodig zijn aan de clientkant.
HTML gebruiken voor het oplossen van veelvoorkomende problemen (en-US)
Deze module bevat links naar secties met inhoud die uitleggen hoe HTML kan worden gebruikt om veelvoorkomende problemen op te lossen wanneer u een webpagina maakt: Hoe gaat u met titels om, hoe voegt u afbeeldingen of video's toe, hoe benadrukt u inhoud, hoe maakt u een eenvoudig formulier, enzovoort.

Onderwerpen voor gevorderden

CORS enabled image (en-US)
Het crossorigin-attribuut wordt gecombineerd met een geschikte CORS-hoofding. Het zorgt ervoor dat afbeeldingen die worden gedefinieerd door het <img> (en-US)-element, kunnen worden geladen van een ander domein en kunnen worden gebruikt in een <canvas> (en-US)-element alsof ze worden geladen vanaf het eigen domein.
CORS instellingsattributen (en-US)
Sommige HTML-elementen die CORS (en-US) ondersteunen, zoals <img> (en-US) of <video> (en-US), hebben een crossorigin-attribuut (crossOrigin-eigenschap) die u de CORS-aanvragen laten cofigureren voor de opgehaalde data van het element.
Focus beheren in HTML (en-US)
Het activeElement-attribuut en de  hasFocus()-methode van de DOM helpen u om de interacties van de gebruiker met elementen op een webpagina te volgen en beheersen.
De cache van een applicatie gebruiken
Door het cachen van een applicatie kunnen webgebaseerde applicaties offline werken. U kunt de interface van  Application Cache (AppCache) gebruiken om te specificeren welke bronnen de browser moet cachen en beschikbaar moet maken voor offline gebruikers. Applicaties die gecachet zijn, laden en werken op de juiste manier, zelfs wanneer de gebruiker de verversknop indrukt als hij offline is.
Inhoud vooraf uploaden met rel="preload" (en-US)
Met de preload-waarde van het rel (en-US)-attribuut van <link> (en-US)-elementen kunt u verklarende ophaalaanvragen schrijven in het <head> (en-US)-element van uw HTML. U specificeert welke bronnen uw pagina's heel snel nodig hebben na het laden, die u om die reden vroeg in de levenscyclus van het laden van een pagina vooraf wilt uploaden, voordat de browser begint te renderen. Dit garandeert dat de bronnen eerder beschikbaar zijn en er minder kans is dat ze de eerste render van de pagina blokkeren, waardoor prestaties worden verbeterd. Dit artikel legt de basis uit van de werking van preload.

Naslagwerken

Naslagwerk voor HTML
HTML bestaat uit elementen die kunnen worden aangepast door aantal attributen. HTML-documenten zijn met elkaar verbonden door middel van links (en-US).
Naslagwerk voor HTML-elementen
Doorzoek een lijst van alle HTML-elementen.
Naslagwerk voor HTML-attributen (en-US)
Elementen in HTML hebben attributen. Dit zijn extra waarden die een element configureren of hun gedrag aanpassen op verschillende manieren.
Algemene attributen
Algemene attributen kunnen worden toegepast op alle HTML-elementen, zelfs op elementen die niet worden gespecificeerd in de standaard. Dit betekent dat alle elementen die niet standaard zijn, deze attributen moeten toestaan, zelfs als deze elementen ervoor zorgen dat het document niet in overeenstemming is met HTML5.
Inline-elementen (en-US) en elementen op blockniveau
HTML-elementen zijn veelal inline-elementen of elementen op blockniveau. Een inline-element bezet alleen de ruimte die wordt begrensd door de tags die dit definiëren. Een element op blockniveau bezet de gehele ruimte van het element dat erboven ligt, waarmee het een "block" maakt.
Linktypes (en-US)
In HTML kunnen verschillende linktypes worden gebruikt om de relatie tussen twee documenten vast te stellen en te definiëren. Link-elementen waarop types kunnen worden gevestigd zijn <a>, <area>, en <link>.
Mediaformaten ondersteund door audio- en video-elementen van HTML (en-US)
Met <audio>- en <video>-elementen kunnen audio- en videomedia worden afgespeeld. Deze elementen zijn een browser-eigen alternatief voor mogelijkheden zoals Adobe Flash en andere plug-ins.
Inhoudssoorten in HTML (en-US)
HTML bestaat uit verschillende soorten inhoud, die in bepaalde contexten wel of niet worden toegestaan. Daarnaast heeft elke soort inhoud een verzameling van andere inhoudscategorieën die hij kan bevatten en elementen die wel of niet kunnen worden gebruikt. Dit is een gids voor deze categorieën.
Quirks mode en standards mode
Historische informatie over quirks mode en standards mode.

Gerelateerde onderwerpen

Kleuren toepassen op HTML-elementen met CSS (en-US)
Dit artikel gaat over de meeste manieren waarop CSS kan worden gebruikt om kleuren toe te voegen aan HTML-inhoud. Hierbij wordt ingegaan op welke onderdelen van een HTML-document kan worden gekleurd en welke CSS-eigenschappen worden gebruikt om dit te doen. Het artikel bevat ook voorbeelden, links naar gereedschap om paletten te maken, en meer.