HTML

معرفی HTML

HTML (زبان نشانه گذاری  متنی مضاعف یا Hyper Text Markup Languge) بوده و نخستین زبانی است که برای ساخت بخش های مختلف وب استفاده می شود.. آن برای معنادادن و ساختاربندی کردن محتوای وب به کار می رود. فناوریهایی دیگری در صفحات وب در کنار HTML به کار گرفته می شوند تا  ظاهر یا نحوه نمایش یک صفحه وب (مانند CSS) یا عملکرد/رفتار آن (مانندJavaScript) را ایجاد و کنترل کنند.

"متن مضاعف یا همان Hyper text" به اتصال صفحات وب به هم، اتصال بخش های یک صفحه وب به یکدیگر و یا در نگاه بالاتر اتصال چندین وب سایت به یکدیگر اشاره دارد. لینک ها یکی از بنیادی ترین بخش های وبسایت ها هستند. با با بارگذاری محتواهایتان بر روی وب و سپس اضافه کردن لینک های معنادار بین آن ها شما یکی از اصول اساسی در مشارکت فعال دنیای وب را به اجرا درآورده اید.  

زبان HTML از «نشانه گذاری یا Markup» برای تعریف نوشته، تصویر و یا دیگر محتواها در یک مرورگر وب استفاده می کند. نشانه گذاریی که در زبان HTML به کار می رود از «عناصر یا ELement ها ویژه ای مانند:

 <head> (en-US), <title> (en-US), <body> (en-US), <header> (en-US), <footer> (en-US), <article> (en-US), <section> (en-US), <p> (en-US), <div> (en-US), <span> (en-US), <img> (en-US)

و موارد بسیار دیگر استفاده می کند..

عناصر HTML  با استفاده از «تگ ها Tage» از متن های ساده نوشتاری جدا می شوند، این عناصر با یک جفت علامت شکسته «<» و «>» احاطه می شوند. نام عناصر در میان این تگ ها وارد می شوند و مهم نیست که با حروف بزرگ و یا کوچک نوشته شوند. به همین خاطر می توان آن ها را به صورت با حروف کوچک و یا حروف بزرگ نوشت. برای مثال تگ  <title> می تواند به صورت <Title> ، <TITLE> و یا هر شکل دیگری نوشته شود.

در مقالات زیر می تواند مطالب بیشتری را درباره HTML بخوانید و بیاموزید.

  • اگر به تازگی برنامه نویسی وب را شروع کرده این بخش می تواند به شما کمک کند که بهتر با اصول HTML آشنا شوید.

  • آموزش HTM

    در این قسمت مقالاتی ارائه شده است که به شما استفاده کردن از HTML و تگ های آن را یاد می دهد همچنین در کنار آن ها آموزش ها و مثال هایی نیز آمده شده است که می تواند به شناخت زمینه HTML  کمک شایانی برایتان فراهم آورد.

  • منابع HTML

    در مراجع متعدد  می توانید انبوهی از مطالب مفید درباره عناصر را بیابید که هر کدام از این مقالات نیز دارای زیرمجموعه های مفصلی هستند. در کنار آن لینک هایی قرار داشته است که شما را به مطالب مرتبط راهنمایی می کند.

منابع

Global attributes
Global attributes are attributes common to all HTML elements; they can be used on all elements, though they may have no effect on some elements.
اضافه کردن رنگ به عناصر با استفاده از سی اس اس
With CSS, there are lots of ways to add color to your HTML elements to create just the look you want. This article is a primer introducing each of the ways CSS color can be used in HTML.
عنصرهای HTML
فهرست پیش‌رو مرجعی است برای تمام عنصر‌های HTML، که دربرگیرنده‌ی عنصرهای جدید در HTML5 نیز می‌باشد.
مرجع صفت‌های HTML
عنصرها در HTM صفت‌هایی دارند؛ این‌ها مقادیر اضافه‌ای هستند که عنصرها را پیکربندی می‌کنند یا رفتار آنها را در راه‌های گسترده‌ای به‌صورت مناسب با شرایطی که کاربران می‌خواهند تطبیق میدهند.

راهنمایی ها و آموزش‌ها

راهنمای توسعه‌ دهنده‌ی HTML
مقاله‌های MDN تکنیک‌های خاصی که در هنگام ساخت محتوی وب با HTML می‌توانید استفاده کنید، همچنین آموزش‌ها و اصولی که ممکن است برای شما مفید باشند را نمایش می‌دهند.