MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

(زبان نشانه گذاری ابر متن) HTML، ابتدایی ترین زبان ساخت بلوک وب است. این (زبان)، محتوای  یک صفحه وب را تفسیر میکند.سایر فن آوری ها در کنار HTML عموما جهت توصیف ظاهر/نمایش یک صفحه وب (CSS) یا عملکرد آن (JavaScript) استفاده می شوند.

ابر متن به پیوند هایی که متصل کننده صفحات وب، که در یک وب سایت مفرد نیستند، یا بین وب سایت ها اشاره دارد. پیوندها یک بعد اساسی وب هستند. بوسیله فرابارگذاری [آپلود] محتوا به اینترنت و پیوند دادن آن به صفحاتی که سایر مردم ایجاد کرده اند

شما یک مشترک فعال وب گسترده جهان[www] می شوید.  

HTML «افزایش قیمت» را برای تفسیر متن، تصاویر،و سایر مطالب جهت نمایش در یک یابنده وب استفاده می‌کند. افزایش نرخ HTML عناصر خاصی همچون <head>, <title>, <body>, <header>, <footer>, <article>, <section>, <p>, <div>, <span>, <img> و موارد بسیار دیگری را در بر می گیرد.

مقالات زیر برای آموختن بیشتر در مورد HTML به شما کمک می کند.

  • معرفی HTML

    اگر شما در توسعه‌ی وب تازه کار هستید، مطمئن شوید که معرفی ما درمورد آنچه HTML هست و نحوه استفاده از آن‌را خوانده‌اید.

  • راهنمای HTML

    برای مقاله‌هایی درباره‌ی چگونگی استفاده از HTML، مانند آموزش‌ها و مثال‌های کامل، راهنمای توسعه دهنده‌ی HTML ما را بررسی کنید.

  • منابع HTML

    در مراجع متعدد ما، شما جزئیات زیادی درمورد المان‌ها و خصوصیاتی که HTML را می‌سازند پیدا خواهید کرد.

منابع

عنصرهای HTML
فهرست پیش‌رو مرجعی است برای تمام عنصر‌های HTML، که دربرگیرنده‌ی عنصرهای جدید در HTML5 نیز می‌باشد.
مرجع صفت‌های HTML
عنصرها در HTM صفت‌هایی دارند؛ این‌ها مقادیر اضافه‌ای هستند که عنصرها را پیکربندی می‌کنند یا رفتار آنها را در راه‌های گسترده‌ای به‌صورت مناسب با شرایطی که کاربران می‌خواهند تطبیق میدهند.
نکاتی درباره‌ی ایجاد صفحات HTML سریع
نکات زیر بر اساس دانش و تجربه به دست آمده‌اند.

 

نمایش همه...

راهنمایی ها و آموزش‌ها

راهنمای توسعه‌ دهنده‌ی HTML
مقاله‌های MDN تکنیک‌های خاصی که در هنگام ساخت محتوی وب با HTML می‌توانید استفاده کنید، همچنین آموزش‌ها و اصولی که ممکن است برای شما مفید باشند را نمایش می‌دهند.

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: bz-com, drmatrix0, kazem82, teoli, amir.farsi, Sheppy
 Last updated by: bz-com,