MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

زبان نشانه گذاری ابر متن (HTML) تقریبا زبان اصلی همه محتویات وب است. بیشتر آن‌چه که شما در مرورگر خودبرروی صفحه نمایش مشاهده می‌کنید توصیف شده، و اساسا، از HTML استفاده می‌کند.با کمی دقت‌تر بیشتر، HTML زبانی است که ساختار و معنای محتوی مستندات وب را شرح می‌دهد. محتوی درون صفخات وب با المان‌های HTML مانند <img>، <title>، <p>، <div>، و غیره برچسب خورده است.

مقالات اینجا موارد مرجعی که می توانید هنگام توسعه وب به آن‌ها رجوع کنید را ارایه می‌کند.

  • معرفی HTML

    اگر شما در توسعه‌ی وب تازه کار هستید، مطمئن شوید که معرفی ما درمورد آنچه HTML هست و نحوه استفاده از آن‌را خوانده‌اید.

  • راهنمای HTML

    برای مقاله‌هایی درباره‌ی چگونگی استفاده از HTML، مانند آموزش‌ها و مثال‌های کامل، راهنمای توسعه دهنده‌ی HTML ما را بررسی کنید.

  • منابع HTML

    در مراجع متعدد ما، شما جزئیات زیادی درمورد المان‌ها و خصوصیاتی که HTML را می‌سازند پیدا خواهید کرد.

منابع

عنصرهای HTML
فهرست پیش‌رو مرجعی است برای تمام عنصر‌های HTML، که دربرگیرنده‌ی عنصرهای جدید در HTML5 نیز می‌باشد.
مرجع صفت‌های HTML
عنصرها در HTM صفت‌هایی دارند؛ این‌ها مقادیر اضافه‌ای هستند که عنصرها را پیکربندی می‌کنند یا رفتار آنها را در راه‌های گسترده‌ای به‌صورت مناسب با شرایطی که کاربران می‌خواهند تطبیق میدهند.
نکاتی درباره‌ی ایجاد صفحات HTML سریع
نکات زیر بر اساس دانش و تجربه به دست آمده‌اند.

 

نمایش همه...

راهنمایی ها و آموزش‌ها

راهنمای توسعه‌ دهنده‌ی HTML
مقاله‌های MDN تکنیک‌های خاصی که در هنگام ساخت محتوی وب با HTML می‌توانید استفاده کنید، همچنین آموزش‌ها و اصولی که ممکن است برای شما مفید باشند را نمایش می‌دهند.

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: drmatrix0, kazem82, teoli, amir.farsi, Sheppy
 Last updated by: drmatrix0,