MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

<ruby>

Resum

L'Element HTML <ruby> representa una notació ruby. Les notacions Ruby s'utilitzen per mostrar la pronunciació de caràcters asiàtics.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

Exemple 1: Caràcter

<ruby>
  漢 <rp>(</rp><rt>Kan</rt><rp>)</rp>
  字 <rp>(</rp><rt>ji</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Exemple 2: Word

<ruby>
  明日 <rp>(</rp><rt>Ashita</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
WHATWG HTML Living Standard
The definition of '<ruby>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<ruby>' in that specification.
Recommendation  

Compatiblitat amb navegadors

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5.0 38 (38) 5.0 Not supported 5.0
Feature Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) 38.0 (38) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,