<aside>

L'element HTML <aside> representa una secció de la pàgina amb contingut connectat tangenncialment amb la resta, el qual es podria considerar separat del contingut. Aquestes seccions sovint es representen com a barres laterals o insercions. Sovint contenen les definicions en les barres laterals, com ara definicions del glossari; també hi pot haver altres tipus d'informació, com ara anuncis relacionats; la biografia de l'autor; applicacions web; informació de perfil o enllaços relacionats en el bloc.

Notes d'ús:

 • No s'ha de fer servir l'element <aside> per etiquetarr text en parèntesi, ja que aquest tipus de text es considera part del corrent principal.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<article>
 <p>
  The Disney movie <em>The Little Mermaid</em> was
  first released to theatres in 1989.
 </p>
 <aside>
  The movie earned $87 million during its initial release.
 </aside>
 <p>
  More info about the movie...
 </p>
</article>

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
HTML Living Standard
The definition of '<aside>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<aside>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0 (iOS 4.2)

Vegeu també