<aside>

L'element HTML <aside> representa una secció de la pàgina amb contingut connectat tangenncialment amb la resta, el qual es podria considerar separat del contingut. Aquestes seccions sovint es representen com a barres laterals o insercions. Sovint contenen les definicions en les barres laterals, com ara definicions del glossari; també hi pot haver altres tipus d'informació, com ara anuncis relacionats; la biografia de l'autor; applicacions web; informació de perfil o enllaços relacionats en el bloc.

Notes d'ús:

 • No s'ha de fer servir l'element <aside> per etiquetarr text en parèntesi, ja que aquest tipus de text es considera part del corrent principal.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<article>
 <p>
  The Disney movie <em>The Little Mermaid</em> was
  first released to theatres in 1989.
 </p>
 <aside>
  The movie earned $87 million during its initial release.
 </aside>
 <p>
  More info about the movie...
 </p>
</article>

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0 (iOS 4.2)

Vegeu també