<title>: Element Tytułu Dokumentu

Element tytułu HTML (<title>) określa tytuł dokumentu, który jest wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki lub w zakładce strony. Zawiera on tylko tekst, a znaczniki wewnątrz elementu są ignorowane.

Kategorie treści Zawartość metadanych.
Dozwolona zawartość Tekst, który nie jest przestrzenią białych znaków.
Pominięcie znacznika Wymagane są zarówno znaczniki otwarcia jak i zamknięcia. Należy pamiętać, że pozostawienie </title> powinno spowodować, że przeglądarka będzie ignorować resztę strony.
Dozwoleni rodzice Element <head>, który nie zawiera żadnego innego elementu <title>.
Dozwolone role ARIA Brak.
Interfejs DOM HTMLTitleElement (en-US)

Atrybuty

Ten element uwzględnia tylko atrybuty globalne.

Uwagi dotyczące zastosowania

Element <title> jest zawsze używay w bloku <head> strony.

Przykład

<title>Wspaniały tytuł strony</title>

Kwestie dostępności

Ważne jest, aby podać wartość tytułu, która opisuje przeznaczenie strony. 

Powszechną techniką nawigacji dla użytkowników technologii wspomagającej jest czytanie tytułu strony i wnioskowanie, jaką treść ona zawiera. Dzieje się tak, ponieważ nawigacja po stronie w celu określenia jej zawartości może być czasochłonnym i potencjalnie mylącym procesem.

Przykład

<title>Menu - Kuchnia Chińska Blue House - FoodYum: Już dziś online!</title>

Aby pomóc użytkownikowi, zaktualizuj wartość tytułu strony tak, aby odzwierciedlała istotne zmiany stanu strony (np. problemy z walidacją formularza).

Przykład

<title>2 błędy - Twoje zamówienie - Kuchnia Chińska Blue House - FoodYum: Już dziś online!</title>

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarką

BCD tables only load in the browser