<span>

Streszczenie

HTML <span> element  jest podstawowym wbudowanym kontenerem dla frazowania treści, który z natury nie reprezentuje niczego. Może być używany do grupowania tekstu w celu stylizacji (używa atrybutu class lub id), lub z powodu posiadania takich samych atrybutów, takich jak lang. Powinien być używany tylko wtedy, gdy nie ma zastosowania żaden inny element semantyczny. <span> jest bardzo podobny do elementu <div>, lecz <div> jest elementem blokowym, a <span> - elementem liniowym.

Atrybuty

Ten element obejmuje tylko globalne atrybuty.

Przykład 1

<p><span>tekst</span></p>

Wynik

tekst

 

Przykład 2

<li><span>
    <a href="profil.html" target="_blank">Zobacz mój profil</a>
</span></li>

CSS:

li span {
    background: gold;
}

Wynik

Dane techniczne

Zgodność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz także