hr

 

 

Podsumowanie

Element <hr> reprezentuje zmianę tematu pomiędzy akapitami, np. zmiana sceny w powieści lub przejście do innego tematu w sekcji. W poprzednich wersjach HTML znacznik <hr> reprezentował poziomą linię. Niektóre przeglądarki nadal mogą wyświetlać go jako wypukłą lub wklęsłą linię, jednak ma on ściśle zdefiniowane semantyczne znaczenie i nie służy względom prezentacyjnym.

Atrybuty

align
Ustawia położenie na stronie. Jeśli wartość nie jest zdefiniowana, to domyślną wartością jest left.
color
Ustawia kolor linii poprzez podanie jego wartości hexadecymalnej lub nazwy.
noshade
Ustawia brak cieniowania linii.
size
Ustawia wysokość, podaną w pikselach.
width
Ustawia długość linii na stronie, którą podajemy w pikselach lub procentach.

Przykład

  <p>To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu.
    To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu.</p>
  
  <hr>

  <p>To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu.
    To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu.</p>

Powyższy HTML daje w rezultacie:

To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu.


To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu.

Notatki

Nie jest to wymagane przez HTML, jednak w XHTML linia pozioma musi mieć znacznik zamykający, więc znacznik tego elementu będzie wyglądał tak: <hr />.

Atrybut color zwykle działa w przeglądarkach, lecz nie jest on poprawny według specyfikacji HTML i XHTML. Autorzy stron, którzy troszczą się o poprawność ich stron, powinni użyć CSS do zdefiniowania koloru.

{{ HTML:Element_Navigation() }}