em


Podsumowanie

Element <em>...</em> nadaje tekstowi nacisk, zwykle jest on oznaczony kursywą.

Przykład

   <p>

       Ważne jest, że <em>nie możesz</em> zalogować się zanim nie
       zweryfikujesz swojego konta poprzez email, który został wysłany na adres, który podałeś.

   </p>

Rezultat

Ważne jest, że nie możesz zalogować się zanim nie zweryfikujesz swojego konta poprzez email, który został wysłany na adres, który podałeś.

Kursywa vs. Emfaza

Jest to często trudne dla niedoświadczonych deweloperów, dlaczego jest tak dużo sposobów stworzenia tej samej rzeczy na stronie. Kursywa i nacisk są prawdopodobnie jednym z najczęstszych. Czy należy używać <em></em> czy <i></i>? Czy tworzy to dokładnie ten sam wynik?

Nie do końca - emfaza jest stanem logicznym, a kursywa jest stanem fizycznym. Stany logiczne oddzielają prezentację od zawartości, dlatego mogą być wyrażone na różne sposoby, na przykład, zamiast wyświetlać fragment tekstu jako kursywę, możesz wyświetlić go na czerwono, w innym rozmiarze, podkreślone lub nawet wytłuszczone. Bardziej sensownym jest zmieniać właściwości prezentacyjne znacznika em niż robić to z kursywą. Dzieje się tak, ponieważ kursywa jest stanem fizycznym, nie ma tutaj rozdziału pomiędzy prezentacją i zawartością, zmuszanie kursywy do robienia czegokolwiek innego niż pochylania tekstu byłoby mylące i nielogiczne.

Zobacz także

{{ HTML:Element_Navigation() }}