code

Podsumowanie

Element <code>...</code> służy do definiowania użytego kodu. Jest on elementem inline z przypisaną domyślnie czcionką Lucida Console.

Przykład

   Zwykły tekst.  <code>To jest kod.</code>  Zwykły tekst.

Rezultat

Zwykły tekst. To jest kod. Zwykły tekst.

Zobacz także

{{ HTML:Element_Navigation() }}