center

Podsumowanie Deprecated

Element <center>...</center> jest elementem blokowym, który może zawierać akapity i inne elementy blokowe oraz liniowe. Wewnętrzna zawartość tego elementu jest wyśrodkowana w poziomie względem zawierającego ją elementu (zazwyczaj body). Ten znacznik jest wycofywany w HTML 4 (oraz XHTML 1) na rzecz własności CSS text-align, która może być zastosowana do elementu div lub do pojedynczego akapitu.

Przykład 1

   <center>Ten tekst będzie wyśrodkowany.
   <p>Jak również ten akapit.</p></center>

Rezultat

<center>Ten tekst będzie wyśrodkowany.

Jak również ten akapit.

</center>

Przykład 2 (alternatywny CSS)

   <div style="text-align:center">Ten tekst będzie wyśrodkowany.
   <p>Jak również ten akapit.</p></div>

Rezultat

Ten tekst będzie wyśrodkowany.

Jak również ten akapit.

Przykład 3 (alternatywny CSS)

   <p style="text-align:center">Ta linia będzie wyśrodkowana.<br />
   I ta linia również.</p>

Rezultat

Ta linia będzie wyśrodkowana.
I ta linia również.

Notatki

Zastosowanie text-align:center do elementu div lub elementu p centruje zawartość tych elementów, pozostawiając ich całkowite wymiary niezmienione.

{{ HTML:Element_Navigation() }}