Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

Podsumowanie

Element <abbr>...</abbr> (Abbreviation) podkreśla skrót i dostarcza pełnego opisu elementu, na który najedziemy kursorem.

Przykład

<p>Tony Blair is the prime minister of the <abbr title="United Kingdom">UK</abbr></p>

Rezultat

Grafika:Abbr.gif

Tony Blair is the prime minister of the UK

{{ HTML:Element_Navigation }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Ptak82, Witia, PablO
Ostatnia aktualizacja: teoli,