element.style

Podsumowanie

Zwraca obiekt reprezentujący atrybut style elementu.

Przykład

var div = document.getElementById("div1");
div.style.marginTop = ".25in";

Uwagi

Ponieważ własność style reprezentuje atrybut style, który ma najwyższy priorytet w kaskadzie CSS, własność ta jest użyteczna by ustawić styl określonego elementu. Nie przyda się jednak do sprawdzania stylu elementu, ponieważ zależy ona tylko od atrybutu style, a nie od reguł stylów określonych gdziekolwiek indziej. Możesz użyć window.getComputedStyle, by sprawdzić styl elementu.

Zobacz listę własności CSS dostępnych w DOM, gdzie znajdziesz też dodatkowe uwagi o zastosowaniu własności style.

Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest użyć własność style zamiast elt.setAttribute('style', '...'), ponieważ użycie style nie nadpisze innych własności CSS, które mogły być wcześniej określone atrybutem style.

Styli nie można ustawiać poprzez przekazywania łańcucha znaków do atrybutu style (tylko odczyt), np. elt.style = "color: blue;". Jest to niemożliwe ponieważ atrybut stylu zwraca obiekt CSSStyleDeclaration . Zamiast tego, możesz ustawić poszczególne własności atrybutu style w ten sposób:

elt.style.color = "blue";  // Directly

var st = elt.style;
st.color = "blue";  // Indirectly

Poniższy kod wyświetli nazwy wszystkich własności stylu, wartości ustawione dla elementu elt oraz dziedziczone 'przeliczone'' wartości:

var elt = document.getElementById("elementIdHere");
var out = "";
var st = elt.style;
var cs = window.getComputedStyle(z, null);
for (x in st)
  out += "  " + x + " = '" + st[x] + "' > '" + cs[x] + "'\n";

Specyfikacja

DOM Level 2 Style: ElementCSSInlineStyle.style