Document.onoffline

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

The Document.onoffline event handler is called when an offline is fired on the <body> element and bubbles up, when navigator.onLine property changes and becomes false.