<html>

Het <html>-element  representeert de 'root' (het element op het hoogste niveau) van een HTML-document. Er wordt daarom naar verwezen als het root-element. Alle andere elementen moeten nakomelingen zijn van dit element.

Content categories Geen.
Permitted content Een <head>-element, gevolgd door een <body>-element.
Tag omission

Het beginlabel mag worden weggelaten als het eerste object binnen het <html>-element geen commentaar is.
Het eindlabel mag worden weggelaten als het <html>-element niet direct wordt gevolgd door commentaar, en als het een <body>-element bevat dat niet leeg is of waarvan het beginlabel aanwezig is.

Permitted parents Als het root-element van een document, of waar een fragment van een subdocument is toegestaan in een samengesteld document.
Permitted ARIA roles Geen.
DOM interface HTMLHtmlElement

Attributen

Dit element kan algemene attributen bevatten.

manifest This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Specificeert de URI van een bronnenmanifest die bronnen aanduidt die lokaal moeten worden gecacht. Zie De application cache gebruiken voor details.
version This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Specificeert de versie van de documenttype-definitie van HTML die het huidige document bestuurt. Dit attribuut is niet nodig, omdat het overbodig is naast de versieinformatie in de verklaring van het documenttype.
xmlns 
Specificeert de Namespace van XML in het document. De standaardwaarde is "http://www.w3.org/1999/xhtml". Dit is vereist in documenten die worden verwerkt door XML-vewerkers, en is optioneel in text/html-documenten.

Voorbeeld

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>...</head>
  <body>...</body>
</html>

Specificaties

Specificatie Status Commentaar
HTML Living Standard
The definition of '<html>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation Toegevoegde ondersteuning voor het manifest-attribuut (later afgeschaft).
Verouderd in het version-attribuut.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation Verouderd in het version-attribuut.

Browsercompatibiliteit

BCD tables only load in the browser

Zie ook

  • Het element op het hoogste niveau in MathML: <math>
  • Het element op het hoogste niveau in SVG: <svg>