<html>

Het <html>-element  representeert de 'root' (het element op het hoogste niveau) van een HTML-document. Er wordt daarom naar verwezen als het root-element. Alle andere elementen moeten nakomelingen zijn van dit element.

Content categories Geen.
Permitted content Een <head>-element, gevolgd door een <body>-element.
Tag omission

Het beginlabel mag worden weggelaten als het eerste object binnen het <html>-element geen commentaar is.
Het eindlabel mag worden weggelaten als het <html>-element niet direct wordt gevolgd door commentaar, en als het een <body>-element bevat dat niet leeg is of waarvan het beginlabel aanwezig is.

Permitted parents Als het root-element van een document, of waar een fragment van een subdocument is toegestaan in een samengesteld document.
Permitted ARIA roles Geen.
DOM interface HTMLHtmlElement

Attributen

Dit element kan algemene attributen bevatten.

manifest
Specificeert de URI van een bronnenmanifest die bronnen aanduidt die lokaal moeten worden gecacht. Zie De application cache gebruiken voor details.
version
Specificeert de versie van de documenttype-definitie van HTML die het huidige document bestuurt. Dit attribuut is niet nodig, omdat het overbodig is naast de versieinformatie in de verklaring van het documenttype.
xmlns 
Specificeert de Namespace van XML in het document. De standaardwaarde is "http://www.w3.org/1999/xhtml". Dit is vereist in documenten die worden verwerkt door XML-vewerkers, en is optioneel in text/html-documenten.

Voorbeeld

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>...</head>
  <body>...</body>
</html>

Specificaties

Specificatie Status Commentaar
HTML Living Standard
The definition of '<html>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation Toegevoegde ondersteuning voor het manifest-attribuut (later afgeschaft).
Verouderd in het version-attribuut.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation Verouderd in het version-attribuut.

Browsercompatibiliteit

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome voor AndroidFirefox voor AndroidOpera voor AndroidSafari op iOSSamsung Internet
htmlChrome Volledige ondersteuning JaEdge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning JaIE Volledige ondersteuning JaOpera Volledige ondersteuning JaSafari Volledige ondersteuning JaWebView Android Volledige ondersteuning JaChrome Android Volledige ondersteuning JaFirefox Android Volledige ondersteuning JaOpera Android Volledige ondersteuning JaSafari iOS Volledige ondersteuning JaSamsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja
manifest
Verouderd
Chrome Volledige ondersteuning 4Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 3.5
Volledige ondersteuning 3.5
Gedeeltelijke ondersteuning 3
Opmerkingen
Opmerkingen Versions of Firefox prior to 3.5 ignore the NETWORK and FALLBACK sections of the cache manifest file.
IE Volledige ondersteuning 10Opera Volledige ondersteuning 10.6Safari Volledige ondersteuning 4WebView Android Volledige ondersteuning 4Chrome Android Volledige ondersteuning 18Firefox Android Volledige ondersteuning 4Opera Android Volledige ondersteuning 11Safari iOS Volledige ondersteuning 3.2Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0
version
Verouderd
Chrome Volledige ondersteuning JaEdge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning JaIE Volledige ondersteuning JaOpera Volledige ondersteuning JaSafari Volledige ondersteuning JaWebView Android Volledige ondersteuning JaChrome Android Volledige ondersteuning JaFirefox Android Volledige ondersteuning JaOpera Android Volledige ondersteuning JaSafari iOS Volledige ondersteuning JaSamsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja
xmlnsChrome Volledige ondersteuning JaEdge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning JaIE Volledige ondersteuning JaOpera Volledige ondersteuning JaSafari Volledige ondersteuning JaWebView Android Volledige ondersteuning JaChrome Android Volledige ondersteuning JaFirefox Android Volledige ondersteuning JaOpera Android Volledige ondersteuning JaSafari iOS Volledige ondersteuning JaSamsung Internet Android Volledige ondersteuning Ja

Legenda

Volledige ondersteuning  
Volledige ondersteuning
Verouderd. Niet voor gebruik in nieuwe websites
Verouderd. Niet voor gebruik in nieuwe websites
Zie implementatieopmerkingen
Zie implementatieopmerkingen

Zie ook

  • Het element op het hoogste niveau in MathML: <math>
  • Het element op het hoogste niveau in SVG: <svg>