mozilla
Your Search Results

  hr

  Samenvatting

  In HTML5 staat het <hr> element voor een thematische onderbreking tussen elementen op alinea-niveau; bijvoorbeeld een andere scène in een verhaal, of een gewijzigd onderwerp met een alinea. In voorgaande versies van HTML beeldt het element een horizontale streep af. Hoewel het element nog steeds als een horizontale streep wordt weergegeven in visuele browsers, is het nu gedefinieerd in termen van betekenis in plaats van termen van presentatie.

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page:
  Last updated by: teoli,