Window.alert()

De methode Window.alert() geeft een waarschuwingsvenster weer met optionele gespecificeerde inhoud en een OK-knop.

Gebruik

window.alert(bericht);
Om inhoud in het waarschuwingsvenster te weergeven wordt de reeks bericht benoemd, het is niet verplicht om bericht te benoemen.

Voorbeeld

window.alert("Hello world!");

geeft weer:

Image:AlertHelloWorld.png

Meer JS:

alert()

Notes

Het waarschuwingsvenster mag niet worden gebruikt voor berichten die een antwoord van de gebruiker vereisen, behalve als dit de erkenning van het bericht betreft.

The following text is shared between this article, DOM:window.prompt and DOM:window.confirm Dialoogvensters zijn modale vensters - ze zorgen er dus voor dat de rest van het interface niet meer kan worden gebruikt todat het dialoogvenster wordt gesloten. Gebruik daarom niet te veel functies die een dialoogvenster creëren.

Mozilla Chrome gebruikers (bijv. Firefox extenties) zouden beter de methodes van nsIPromptService kunnen gebruiken.

Vanaf Chrome 46.0 is deze methode geblokeerd in een  <iframe> (en-US) behalve als zijn sandboxattribuut de allow-modal waarde heeft.

Het argument is nu optioneel zoals is vereist door de specificatie.

Specificatie

Specificaties Status Reactie
HTML Living Standard
The definition of 'alert()' in that specification.
Living Standard  

Zie ook