<nav>

Resum

L'element HTML Navigation (<nav>) representa una secció de la pàgina que enllaça a altres pàgines o parts dins la pàgina: una secció amb enllaços de navegació.

Notes d'ús:

 • No tots els enllaços d'un document han de ser dins l'element <nav>, el qual està destinat només per als principals blocs d'enllaços de navegació; Normalment, l'element <footer> sovint té un llistat d'enllaços que no necessiten ésser dins l'element <nav>.
 • Un document pot tenir varis elements <nav>, per exemple, un per navegar pel web i un alltre per navegar per dins la pàgina.
 • Els agents d'usuari, com ara els lectors de pantalla destinats a usuaris discapacitats, poden utilitzar aquest element per determinar si ometre la prestació inicial d'aquest contingut.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<nav>
 <ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">About</a></li>
  <li><a href="#">Contact</a></li>
 </ul>
</nav>

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
HTML Living Standard
The definition of '<nav>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<nav>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0 (iOS 4.2)

Vegeu també