<i>

Sumari

L'Element HTML <i> representa un rang de text que es desvia del text normal, per alguna raó, per exemple, termes tècnics, frases en llengües estrangeres, o pensaments de personatges de ficció. En general es mostra en cursiva

Content categories Contingut dinàmic, phrasing content, contingut palpable.
Permitted content Phrasing content.
Tag omission Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Permitted parent elements Qualsevol element que accepti phrasing content.
DOM interface HTMLElement (en-US) Fins Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclòs, Firefox implementa per aquest element la HTMLSpanElement (en-US) interfície.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple

<p>The Latin phrase <i>Veni, vidi, vici</i> is often mentioned in music, art, and literature</p>

Resultat

The Latin phrase Veni, vidi, vici is often mentioned in music, art, and literature

Notes

En versions anteriors de l'especificació HTML, l'etiqueta <i> era merament un element de presentació utilitzada per mostrar text en cursiva, igual que l'etiqueta <b> s'utilitza per mostrar text en negreta. Això ja no és així, ja que aquestes etiquetes ara defineixen la semàntica més que l'aparença tipogràfica. L'etiqueta <i> ha de representar un rang de text amb un significat semàntic diferent a la representació tipogràfica típica en cursiva. Això significa que un navegador continuarà tot i així mostrant el seu contingut en lletra cursiva, però per definició ja no cal.

Utilitzeu aquest element només quan no hi ha un element semàntic més apropiat. Per exemple:

  • Utilitza <em> per indicar èmfasi o accent remarcable.
  • Utilitza <strong> per indicar importància.
  • Utilitza <mark> per indicar rellevància.
  • Utilitza <cite> per marcar el nom d'una obra, com un llibre, joc o una cançó.
  • Utilitza <dfn> per marcar la instància definitòria d'un terme.

És una bona idea l'ùs de l'atribut class per identificar per què s'utilitza l'element, de manera que si la presentació ha de canviar en una data posterior, es pugui fer de forma selectiva amb els fulls d'estil.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<i>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<i>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<b>' in that specification.
Recommendation  

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure