<abbr>

Resum

L'element HTML <abbr>  (de l'Anglès Abbreviation Element) representa una abreviació i opcionalment en proveeix una descripció completa. en cas de ser-hi present, l'atribut title ha de contenir la descripció completa i res més.

<p>I do <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr></p>

 

Vegeu més exemples en detall en l'article How to mark abbreviations and make them understandable.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Fer servir l'atribut title per definir la descripció completa de la descripció de l'abreviació. Molts agents d'usuaris presenten això com un suggeriment.

Nota d'ús: En llengües amb nombres gramaticals (especialment les llengües amb més de dos nombres, com l'Àrab), utilitzeu el mateix nombre gramatical en el vostre atribut  title com dins del vostre element <abbr> .

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
HTML Living Standard
The definition of '<abbr>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<abbr>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<abbr>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 2.0 1.0 (1.7 or earlier) 7.0 1.3 (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

 

Estil per defecte

L'objectiu d'aquest element és purament per la conveniència del autor i que tots els navegadors ho mostrin en línia (display (en-US): inline) per defecte, tot i que els estils per defectes varien d'un navegador a un altre:

  • Alguns navegadors, com l'Internet Explorer, no l'estilitzen de forma diferent a un element <span>.
  • Opera, Firefox, i altres navegadors afegeixen un subratllat de punts sota el contingut de l'element.
  • Uns quants navegadors no només afegeixen un subratllat de punts, sinó que també posen en versaletes; per evitar aquest estil, afegint alguna cosa com font-variant (en-US): none en el CSS es farà càrrec d'això.

Vegeu també