Window.history

Window.history - це незмінювана (read-only) властивість, що повертає посилання на об'єкт Historyякий надає інтерфейс для керування історією сеансу браузера (сторінки, відвіданій на вкладці або фреймі, в якому завантажена поточна сторінка ).

Дивіться Manipulating the browser history для прикладів і деталей. Зокрема, у цій статті пояснюються особливості безпеки методів pushState() та replaceState(), з якими вам варто ознайомитися, перш ніж їх використовувати.

Синтакс

var historyObj = window.history;

Приклад

history.back();     // еквівалентно настиканню кнопки назад
history.go(-1);     // еквівалентно history.back();

Примітки

Для сторінок верхнього рівня ви можете побачити список сторінок в історії сеансу, доступних через об'єкт History, у випадаючих списках браузера поруч із кнопками вперед і назад.

З міркуваннь безпеки, об'єкт History не дає доступу непривілейованого коду до URL-адрес інших сторінок в історії сеансів, але дозволяє переміщатися по історії сеансу

Неможливо очистити історію сеансу або вимкнути навігацію кнопок вперед/назад з непривілейованого коду. Найближчим доступним рішенням є метод location.replace(), який замінює поточний елемент історії сеансу наданим URL.

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
HTML Living Standard
The definition of 'The History interface' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of 'The History interface' in that specification.
Recommendation  

Підтримка веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
historyChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support